kurumi-no-mori

Kurumi Yoshida Memorial Concert – Kurumi no mori –

Date : May 16, 2016

Place : Square Ebara, Shinagawa, Tokyo, Japan